JansonAcademy  

voor wie JA zegt tegen inspirerend & uitdagend onderwijs                

 

Studiedag NVORWO

Tijdens de jaarlijkse studiedag annex jaarvergadering van de NVORWO op 6 april 2018 in het Veerhuis in Nieuwegein, zal ik samen met Jenneken v.d. Mark een workshop verzorgen over het thema van mijn recente boek: rekenonderwijs kan anders!

Landelijk Netwerk Taalcoördinatoren

De halfjaarlijkse bijeenkomst van dit netwerk op 5 april 2018 in vergader-centrum Domstad in Utrecht is ditmaal gewijd aan leesonderwijs.
Ik zal daar een lezing verzorgen over 'uitdagend en functioneel taalonderwijs als context voor de invulling van leesonderwijs'. Zie: 
http://nederlands.slo.nl/agenda-overzicht/netwerkdag-voor-taalcoordinatoren-5april18.

Voorjaarsconferentie Ver. van Taalspecialisten

Op 23 maart houdt de VvTs in Utrecht haar halfjaarlijkse conferentie. Ditmaal gaat het over de zinvolheid van een apart vak 'begrijpend lezen'.
Ik zal daaraan ook een bijdrage leveren. De uitvinding van zo'n apart vak berust volgens mij namelijk op een misverstand...

Meer info via http://verenigingvantaalspecialisten.nl/

Nationale rekencoördinatorendag

Op 9 maart is de jaarlijkse studiedag voor rekencoördinatoren. Ditmaal zal ik ook weer een bijdrage leveren onder de titel: De leerlingen als eigenaar van hun leerproces: kan dat ook in de rekenles?                      

Aanmelden kan via deze site: https://nrcd.sites.uu.nl/

Panamaconferentie

Tijdens de jaarlijkse Panamaconferentie over rekendidactiek op 25 en 26 januari 2018 in Veldhoven, heb ik ook een werkgroep verzorgd. De inhoud daarvan vloeit voort uit mijn boek Rekenonderwijs kan anders. Het ging met name om de keuzes die samenhangen met die andere benadering van rekenonderwijs die ik daarin voorstel. Zie de conferentiewebsite voor de hand-out

Onderwijs kan nog veel beter en aantrekkelijker...

Eind juli 2017 zijn de twee boeken die ik het afgelopen jaar heb geschreven verschenen. Het ene heet Rekenonderwijs kan anders en het andere Uitdagend en functioneel taalonderwijs. Beide zijn bedoeld voor leraren die meer van hun leerlingen dan van hun methode willen uitgaan. Bovendien willen ze stimuleren om thematisch leren als uitgangspunt te kiezen, zodat het leren en verbeteren van taalvaardigheid en van rekenvaardigheid betekenis heeft voor de leerlingen. De visie achter beide boeken is o.a. gebaseerd op de kernwaarden van dalton, maar ook op een bredere kijk op beide vakken. Het gaat er niet om feitjes in te stampen of om leerlingen af te richten voor toetsen, maar om leerlingen kritisch te laten denken, de eigen oplossingen te onderbouwen en steeds weer een relatie te herkennen met de toepassing van zo'n inzicht of vaardigheid.

Beide titels kun je rechtstreeks bij uitgeverij Leuker.nu bestellen. 

Zie voor een recensie:   https://wij-leren.nl/rekenonderwijs-kan-anders.php


Eerdere activiteiten:

Op 9 juni 2017 vond weer de halfjaarlijkse bijeenkomst van het netwerk rekenspecialisten plaats. Ditmaal is het thema 'gepersonaliseerd leren'. Ik heb daar een toespitsing van dit streven naar het vakgebied 'rekenen en wiskunde' verzorgd. Zoals wel vaker als ik vanuit een visie spreek, waren de reacties tegengesteld. Dat is een goed teken vind ik, omdat de praktijken van de diverse collega's ook heel divers zijn. Dan kan niet iedereen blij zijn met mijn benadering...

Op 6 april 2017 gaf ik tweemaal een presentatie voor de managementteams van Kerobei, schoolbestuur in Venlo e.o. Het thema van mijn bijdrage aan deze kennisdag was Opbrengstveroorzakend lesgeven als bijdrage aan rijk onderwijs in de 21e eeuw. 

Op 29 maart 2017 organiseerde Marant de jaarlijkse onderbouwdag in de Holthurnsche Hof in Berg en Dal. Tijdens deze dag verzorgde ik een inspiratiesessie met als motto Hoe rijk mag jouw onderwijs zijn?  Zie www.marantonderbouwdag.nl.

Op 21 maart 2017 organiseerden de redacties van MeerTaal en Volgens Bartjens i.s.m. uitgeverij Van Gorcum opnieuw een conferentie over aspecten van taal en rekenen. Zie www.rekenenoptaal.nu voor meer info over deze conferentie. Volgend schooljaar komt er weer een!

Op 16 februari 2017 vond in het Martiniplaza in Groningen het tweede congres plaats onder de titel Dé Dag, n.a.v. het verschijnen van De Gids - over begaafdheid in het basisonderwijs. Het programma werd weer verzorgd door auteurs van dit boek maar andere dan op De Dag in november. Deze keer verzorgde ik de openingslezing over rijk onderwijs in de 21e eeuw.

Op 25 november 2016 vond er in Aristo te Eindhoven het congres Dé Dag plaats over hoe basisscholen aandacht kunnen geven aan en inspelen op begaafdheid. Ik verzorgde daar een workshop over de rol van de leraar bij het realiseren van rijk onderwijs. Dit n.a.v. het hoofdstuk daarover, dat ik schreef in het boek De Gids - over begaafdheid in het basisonderwijs, dat die dag verscheen.

Op 12 oktober verzorgde ik  een practicum over vragen stellen: door leerlingen en aan leerlingen. Dit gebeurde op de slotbijeenkomst van de Collegereeks nieuwe tijden - anders organiseren die door De Limes-onderwijs is verzorgd voor schoolbesturen in Noord-Holland. De bijeenkomst vond plaats op de Pater Jan Smitschool in Heerhugowaard.

Op 11 oktober 2016 gaf ik voor de Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe (SKO FV) in Lelystad een masterclass (van een dag) over het thema Hoe uitdagend is jouw onderwijs?

Wegens de grote belangstelling organiseerden de redacties van Volgens Bartjens en MeerTaal o16 juni 2016 opnieuw het symposium Rekenen op taal, over de relatie tussen taal en rekenen/wiskundeDe bijeenkomst werd nu gehouden in het congrescentrum Orpheus in Apeldoorn. Zie voor info: http://www.rekenenoptaal2016.nl/ 

Zelf verzorgde ik ook tweemaal een workshop onder de titel Zie je het voor je? (Zie voor meer info bij 'publicaties rekenen/wiskunde' hier op mijn site.)
Daarnaast stond ik daar weer op de markt met de materialen van Op zoek naar letters.
 

Op 13 april 2016 verzorgde ik op de tweejaarlijkse daltonconferentie in Deventer een presentatie over opbrengstveroorzakend lesgeven voor meer dan 130 deelnemers

Eveneens op 13 april 2016 verzorgde ik in Tilburg tweemaal de presentatie Zelf laten denken helpt!  Deze bijeenkomst werd georganiseerd voor plusklasbegeleiders, ib'ers en schoolleiders.
De avond kwam tot stand door samenwerking van Talent in beeld (swv 013), 
het Wetenschapsknooppunt Brabant, De Fontys Hogeschool Kind & Educatie (Pabo Tilburg) en Techniekrijk (Platform Bètatechniek).

Op 1 maart 2016 verzorgde ik voor de ib'ers van Conexus in Nijmegen een lange masterclass onder de titel Blij met je groepsplan? Deze dag kwam voort uit het enthousiasme van de deelnemers vanuit Conexus aan een eerdere masterclass over dit thema. 

Op 15 februari 2016 gaf ik een presentatie voor de studievereniging VOCUS van studenten en alumni  van de opleiding onderwijskunde en de academische lerarenopleiding primair onderwijs (ALPO) van de Universiteit Utrecht. Mijn onderwerp is 'opbrengstveroorzakend lesgeven'.

Op 12 februari 2016 organiseerden de redacties van Volgens Bartjens en MeerTaal   het symposium Rekenen op taal, over de relatie tussen taal en rekenen/wiskunde
De bijeenkomst werd gehouden in het Domstadvergadercentrum in Utrecht. 

Op 10 november 2015 organiseerde het infopunt Talentontwikkeling de conferentie Bijzonder begaafd. Daar gaf ik een workshop onder de titelZelf laten denken helpt!.

Op 15 oktober 2015 organiseerde CPS in Utrecht haar nationale conferentie over taalonderwijs. Daar heb ik een presentatie verzorgd over het uitdagen van leerlingen met taaltalent.

Op 8 oktober 2015 organiseerde de ver. pcbo Rheden een studiedag voor alle scholen. Deze dag stond in het kader van het project Samen leren inhoud geven van School aan Zet. Het thema was: het gebruik van data als feedback. 's Middags verzorgde ik daar een workshop over het gebruik van data binnen spellingonderwijs.

Op 24 september 2015 was de studiedag van taalspecialisten en taalcoördinatoren gewijd aan de toekomst van het taalonderwijs. Zelf verzorgde ik daar een sessie over toekomstbestendig spellingonderwijs

Op 23 september 2015 verzorgde ik twee bijdragen aan de Amsterdamse conferentie Excelleren op ieder(s) niveau voor v.v.e. en ba.o. Zoals elk jaar vond deze plaats in De Meervaart. Mijn bijdragen heetten Doelen stellen met je leerlingen en Blij met je groepsplan (bij rekenen)?