JansonAcademy  

voor wie JA zegt tegen inspirerend & uitdagend onderwijs                

 

De andere spellingdidactiek

"De opbrengst van onze spellinglessen klopt niet met de daaraan bestede tijd."
"Zowel leraren als leerlingen blijken spellinglessen eigenlijk vervelend te vinden."
"In eigen teksten van leerlingen herken ik weinig van een spellingbewustzijn." 

Dit soort ervaringen van leraren was voor mij aanleiding op zoek te gaan naar de achterliggende oorzaken. Daarom heb ik mij een aantal jaren geleden weer verdiept in de principes achter onze spelling en hoe die zijn vertaald in spellingdidactiek. 
Uit die analyse blijkt dat zowel de inhoud als de vorm van spellinglessen niet aansluiten bij de essentie van leren spellen. Die essentie is namelijk dat je de klanken van woorden moet kunnen weergeven met letters en dat er dus een wezenlijk verschil is tussen een klank (geluid) en een letter (vorm)
Dit was voor mij een goede reden om een alternatieve spellingdidactiek te ontwikkelen, die wel consequent dat uitgangspunt hanteert.

Sinds de start van het schooljaar 2013-2014 is het materiaal daarvoor beschikbaar onder de naam Op zoek naar letters. In de 2e druk die in 2015 verscheen, is dat materiaal nog verder uitgebreid.

 

Kenmerken:

- gebaseerd op het specifieke proces van leren spellen;
- alle leerlingen zijn actief, bewust en doelgericht aan het leren;
- consequent onderscheid tussen klanken en letters;
- de leerlingen oefenen grotendeels mondeling in tweetallen;
- daardoor is er alleen gebruiksmateriaal naast de handleidingen;
- de leerlingen leren meer over de achtergrond van onze spelling;
- spellinglessen leiden tot spellingbewustzijn;
- duurzame opbrengsten, ook zichtbaar in eigen teksten;
- doelgerichte differentiatie
- zowel geschikt voor leerlingen met dyslexie als voor goede spellers.