JansonAcademy  

voor wie JA zegt tegen inspirerend & uitdagend onderwijs                

 

Kenmerken didactiek Op zoek naar letters

* Spelling leren begint bij de klanken en dus niet bij de letters, zoals bij leren lezen.

* Vanaf groep 1 al een duidelijk verschil maken tussen klanken (horen) en letters (zien en/of
  voelen).

deze lijst hoort bij de handleiding Op zoek naar klanken en letters
registratielijst doelen klanken en letters.docx (23.8KB)
deze lijst hoort bij de handleiding Op zoek naar klanken en letters
registratielijst doelen klanken en letters.docx (23.8KB)

* Spellingcategorieën gebaseerd op klanken en de verschillende manieren waarop deze 

  'verletterd' worden.

* Introductie van een categorie begint met een denkvraag aan de leerlingen, zodat zij vanaf
  het begin actief meedenken.

* Oefenen gebeurt grotendeels mondeling, doordat klanken (gedachte woorden) altijd het
  begin vormen, maar ook omdat herkennen van de categorie en beredeneren van de keuze
  van de letters de kern van het oefenen vormen. 

* Oefenen gebeurt daarom hoofdzakelijk in tweetallen, met rolwisseling.

* Opeenvolging van 6 fasen, die ook opeenvolgende hoofddoelen vormen.

    1. Het woord horen en nazeggen (correcte uitspraak).

    2. In het woord klanken resp. klankgroepen onderscheiden;
        aangeven van de plek van de klemtoon.

    3. De categorie(ën) in het woord herkennen en op grond daarvan de juiste letters kiezen.

    4. (Gedicteerde) woorden duidelijk opschrijven / correct typen.

    5. Herkennen èn beredeneren van goed en fout geschreven woorden in zinsverband.

    6. Spontaan toepassen van juiste spelling (voor zover al geoefend) in eigen teksten en die
         teksten kunnen corrigeren.

Een uitgebreidere beschrijving van deze fasen, met rollen voor leraar en leerling, vind je hier.

* Leerlingen houden een logboek bij, waarin zij eigen aandachtspunten, persoonlijke
  geheugensteuntjes en lastige en/of zelf verzamelde woorden noteren, om daarmee te
  kunnen oefenen.