JansonAcademy  

voor wie JA zegt tegen inspirerend & uitdagend onderwijs                

 

Professionalisering spellingdidactiek

Om met de didactiek van Op zoek naar letters te kunnen werken is enige professionalisering zeer wenselijk gebleken. Dat is niet omdat deze didactiek zo ingewikkeld is. De behoefte aan scholing en coaching in de klas komt voort uit drie factoren:

* Als leraar of ib'er moet je veel oude gewoontes en ingeslepen taalgebruik afleren.
  Veel jargon dat in spellinglessen en spellingmethoden wordt gebruikt komt uit de
  leesdidactiek. Spellingdidactiek heeft eigen termen, doordat het een ander leerproces is.

* De manier waarop de leerlingen oefenen is geheel anders. Mondeling oefenen in duo's,
   differentiatie op basis van doelen en dus naar behoefte, actieve leerlingen die weten
   waaraan ze werken: dat verschilt waarschijnlijk van het soort spellinglessen dan jij en je 
   leerlingen gewend zijn.

* De kennis die leraren hebben van de achtergrond van onze spelling is soms gering. Er is
   een grote kans dat je zelf ook hebt leren spellen via overschrijven, woordpakketten en
   visuele inprenting. Dat is een wat wankele basis gebleken om de leerlingen nu meer    inhoudelijke instructie te kunnen geven. Dit blijkt ook voor de werkwoordspelling te
   gelden.

Op deze punten is enerzijds zelfstudie binnen het (bouw)team succesvol gebleken, terwijl anderzijds studiebijeenkomsten en klassenbezoeken met feedback op leervragen, voor veel verheldering zorgen.