JansonAcademy  

voor wie JA zegt tegen inspirerend & uitdagend onderwijs                

 

Observeren

Observeren is een basisvaardigheid voor elke leraar.
De kern van observeren is dat je waarneemt zonder direct al te interpreteren.
Dat is moeilijk! Observeren is daardoor een vaardigheid die veel oefening vergt.

Observeren is ook te zien als een uiting van nieuwsgierigheid. 
Het is een onderzoeksvaardigheid, die past bij onderzoekende houding van leraren. Als onderzoekende leraar stel je je oordeel uit, tot je genoeg weet om tot een afgewogen interpretatie te komen. 

Leerlingen ook uitdagen tot zo'n onderzoekende houding en hen aanzetten tot observaties en onderzoek, zijn dan een logisch gevolg. Dat geldt niet alleen in de lessen wereldoriëntatie, maar ook bij taal en rekenen!

Wil je deze onderzoekende houding tot een kwaliteit van het team en een kenmerk van de school maken?
Wil je specifiek als team aandacht besteden aan de vaardigheid observeren?

Bij al zulke vragen  help ik jullie graag: als start of om de puntjes op de i te zetten.
Daarbij is het goed te weten dat ik over observeren en praktijkonderzoek enkele boeken en artikelen gepubliceerd heb (zie 'publicaties') en daarmee in de praktijk ervaring heb opgedaan.  Zie ook: www.leren kun je observeren.nl