voor wie JA zegt         

tegen inspirerend en uitdagend onderwijs 

 

Werken aan een learning powered school... 

Het woord leerkracht gebruik ik niet als aanduiding van leraren. Leerkracht is een kwaliteit van ieder die leert.

De Engelse term learning power is in die betekenis ook bekend in het Verenigd Koninkrijk. Met name prof.dr. Guy Claxton (Bristol) heeft Building Learning Power (BLP) daar tot een begrip gemaakt.

De Theorie des Verständnisintensiven Lernens komt uit Duitsland, van de Universiteit van Jena. Prof.dr. Peter Fauser en zijn team doen daar al jaren praktijkonderzoek naar de effecten van een andere manier van leren en van professionaliseren van leraren. Hierin speelt het zich voorstellen, het vormen van mentale beelden, van wat geleerd wordt, een effectieve rol.

Dan hebben we nog het begrip 21e-eeuwse vaardigheden dat ook in Nederland ruime aandacht krijgt. Hierbij ligt de nadruk op allerlei vaardigheden, die de leerlingen van nu, later nodig zullen hebben. Dit is beslist meer dan het kunnen werken met ict-toepassingen.

Al deze invloeden hebben veel met elkaar te maken.  
Zij leggen de nadruk op de manier van leren en de daarbij passende rol van de leraar. Leren dat duurzaam moet zijn en effectief voor het beoogde doel. Zij stellen tegelijk allerlei vanzelfsprekendheden in ons onderwijs ter discussie. 
Opmerkelijk is hoe goed deze ontwikkelingen aansluiten bij de kernwaarden van vernieuwende scholen.

Als je met je team verder wilt gaan dan een 'light' versie van vernieuwing, en niet wilt blijven steken in slechts een nieuwe vorm, kunnen jullie hiermee een echte ontwikkelimpuls krijgen. 
Uitgroeien tot een 'learning powered school', die de leerlingen bewust toerust voor de rest van de 21e eeuw, behoort dan tot de mogelijkheden. 

Dit vraagt ook om een passende kijk op evaluatie en toetsing ('bewijsvoering'). Zie bijvoorbeeld:   https://www.youtube.com/watch?v=HFimMJL3Wz0&t=141  

Als deze uitdaging je aanspreekt, kom ik graag met jullie meedenken over de consequenties. In het verlengde daarvan zijn ook afspraken te maken over verdere professionalisering en de daarmee samenhangende schoolontwikkeling natuurlijk.