voor wie JA zegt         

tegen inspirerend en uitdagend onderwijs 

 

Netwerken en links

Vanuit JansonAdvies heb ik naast www.janson.academy    nog een website namelijk www.hettaallab.nl

Hierop staan ideeën voor uitdagende en onderzoekende taalactiviteiten. Regelmatig vul ik deze voorraad suggesties nog wat aan. 

Daarnaast staan op deze site
de complete oefenmaterialen voor de door mij ontwikkelde spellingdidactiek Op zoek naar letters.
Deze zijn daar gratis te downloaden om te printen
of via een tablet te laten gebruiken door de leerlingen. 


Ik werk mee aan de doorontwikkeling van Jeelo, een thematische leeromgeving voor het basisonderwijs.

Het gaat dan met name om het ontwerpen van leerstoflijnen voor rekenen, taal en spelling, die recht doen aan de principes van thematisch werken en aan het eigenaarschap van leerlingen.

Daarnaast ben ik beschikbaar om leraren en teams te ondersteunen als zij zich deze werkwijze willen eigen maken.  

www.jeelo.nl  zie ook:  https://www.youtube.com/watchv=9EJziaD6erk en 
https://www.youtube.com/watch?v=olMDxTuBVVo

 


Ik ben lid van het landelijk netwerk van taalspecialisten, dat wordt georganiseerd door SLO.


Ik ben eveneens lid van de onafhankelijke  Vereniging van Taalspecialisten.


Ik ben lid van de klankbordgroep van het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN). talentstimuleren.nl

De NTCN heeft deze taak van SLO overgenomen.

_____________________________________________________________________________________

Ik ben steeds betrokken geweest bij onderwijstijdschriften.

 

Zo was ik lid van de redactie bij Volgens Bartjens, Talent en MeerTaal en van het redactienetwerk van JSW.

andere bronnen:

Voor ideeën voor actieve natuurlessen:  
www.beleefdelentejunior.nl/leerkracht/lestips

Voor ideeën voor onderzoek- en maakactiviteiten: 

http://www.exploratorium.edu/snacks    

Een programma om de onderzoekscyclus systematisch te gebruiken, inclusief een logboek, waarin alle acties worden bijgehouden.

https://www.onderzoekendlerenapp.nl/


Talent Education Toolkit for Teachers
geeft ideeën om lesstof aantrekkelijker en zinvoller te maken. Hierbij ligt weliswaar het accent op het vo, maar het kan ook in het po toegepast worden.   http://www.talenteducation.eu/toolkitforteachers/nl/ 


 

 Beeldmateriaal met veel mogelijkheden

Deze en nog vele andere pagina's met (door mij gemaakte) foto's zijn te vinden op https://www.hettaallab.nl/Materialen-Op-speurtocht-door-onze-grammatica/
Je kunt deze foto's laten gebruiken om woorden te verzamelen met bepaalde klanken, of om ervaring op te laten doen met het beschrijven van wat je ziet. Dat laatste kan zowel precies en feitelijk, als om een sfeer of beleving weer te geven.
Ook kunnen een paar van die afzonderlijke foto's (van verschillende pagina's) aanleiding zijn om een verhaal te verzinnen, waarin die beelden een rol spelen. Doordat er zoveel verschillende situaties zichtbaar zijn, kunnen veel kinderen daartussen iets van hun gading vinden.

Naast beelden die afkomstig zijn uit Nederland en andere Europese landen, vind je ook beelden uit China, Syrië, Turkije, Marokko en India. Dat kan voor kinderen van ouders met een niet-Nederlandse achtergrond een extra stimulans zijn, om zich daarmee uit te leven...