JansonAcademy 

voor wie JA zegt tegen inspirerend & uitdagend onderwijs                

 

Daltonopleiding voor het NDV-certificaat. 

Wil je jullie school laten uitgroeien tot een daltonschool, dan bied ik daarvoor scholing op maat. Er zijn daarin gezamenlijke scholings-momenten en individuele coaching, beide gericht op de eigen leer-doelen. 
Zo'n traject is volledig afgestemd op de startsituatie en het perspectief dat je voor de school voor ogen hebt. Natuurlijk moet de inhoud in overeenstemming zijn met de kernwaarden van daltononderwijs. Ook houden we rekening met de eisen die aan de certificering en erkenning als daltonschool worden gesteld.                                     

De deelnemende leraren, die voldoen aan de gestelde eisen, ontvangen na afloop het daltoncertificaat van de NDV.

Voor de school betekent het een ontwikkeling naar een eigen vorm. Zo geeft een school heel specifiek invulling aan de daltonkernwaarden.  Op basis hiervan kun je de visitatie aanvragen om als daltonschool erkend te worden.  

Uitreiking daltonschildje aan bs Podium In Loenen a/d Vecht

(foto: Len Land)

Ik kies bewust voor teamleren en niet voor cursussen voor individuele leraren van verschillende scholen. Daltonschool worden en blijven betekent een volledige integratie van schoolontwikkeling en professionalisering van het team. Dat is op de korte termijn al effectief vanwege de gedeelde focus. 

Daarnaast biedt dit op de langere termijn de meeste garantie dat een school zich als daltonschool blijft ontwikkelen. 

Daltonschool-zijn is niet een maniertje dat je af en toe gebruikt. Alles wat er op school gebeurt, met de kinderen en met het team, gebeurt vanuit die samenhangende kernwaarden. Dit vraagt steeds weer een kritische doordenking van bestaande gewoonten en vertrouwde routines. Dat geldt voor de inrichting van de school net zo als voor de aanschaf van materialen en de manier waarop ouders bij de school betrokken worden. Als dit vanzelfsprekend is zal ook na een wisseling van de schoolleiding, die daltonidentiteit niet ter discussie staan: het is deel van de schoolcultuur geworden.