voor wie JA zegt         

tegen inspirerend en uitdagend onderwijs 

 

Opbrengstveroorzakend lesgeven 

Deze term heb ik bedacht, als reactie op alle aandacht die uitgaat naar toetsscores als resultaat van opbrengstgericht werken. 
De opbrengst van goed onderwijs is niet een toetsscore, maar de dingen die leerlingen hebben geleerd: begrip, kennis en vaardigheden. Die echte opbrengst moeten leraren en leerlingen dagelijks merken, in de lessen vòòr de toets en in de toepassing van het geleerde. Het gaat daarbij om het herkennen van verbanden en handige manieren om die, mede vanuit je voorkennis,  te benutten. Zo'n echt leerproces gaat ook gepaard met emoties en doet dikwijls een beroep op aspecten van creativiteit. Dat zijn opbrengsten die ook doorwerken op de langere termijn en dat is de echte bedoeling van wat kinderen op school doen.

Als je als leraar zo lesgeeft dat je leerlingen
- betrokken kunnen zijn, 
- nieuwsgierig zijn naar nieuwe kennis en vaardigheden en 
- volhardend blijven bij het oefenen, 
dan veroorzaak je bij hen opbrengsten. 

Dit betekent ook dat je differentieert en dat je een growth mindset (Dweck) bevordert.
Dat bedoelen onderzoekers als ze concluderen dat leraren ertoe doen, doordat ze (in positieve zin) het verschil maken voor hun leerlingen.
Dat bedoelt Gert Biesta als hij pleit voor 'de terugkeer van het lesgeven', als een 'derde weg'.

Het benutten en stimuleren van de executieve vaardigheden van elke leerling, blijkt medebepalend voor die opbrengsten. Dat komt doordat kinderen daardoor beter zicht krijgen op hun eigen rol tijdens het leren. 

Verder blijkt het van belang dat je goed boven de stof staat en niet afhankelijk bent van wat in methoden wordt aangeboden. Typerende voorbeelden zijn het verschil tussen klanken en letters, dat lees- en spellingmethoden niet weten te hanteren, en de samenhang tussen de bewerkingen bij rekenen, die methoden juist uit elkaar trekken. Bovendien helpt het als je stimuleert dat kinderen hun voorkennis en eerdere ervaringen, ook die van thuis en buiten, bewust worden en verbinden met wat ze op school gaan doen. 

Zo blijken klanken en klankgroepen niet iets nieuws, want ze kunnen al lang praten, maar wel iets dat ze zich nooit zo bewust waren en konden analyseren. Ook die bewerkingen kenden zij eigenlijk al vanuit hun speelervaringen, alleen heette het daar niet 'rekenen'.

Om echte en duurzame opbrengsten te kunnen veroorzaken bij kinderen is dus een andere aanpak nodig!


 

Als je met je team ook deze uitdaging van
opbrengstveroorzakend lesgeven wilt aangaan, 

 ondersteun ik jullie graag hierbij. 

 Mijn inspiratie, feedback, kennis en ervaringen 
 staan tot jullie beschikking!