voor wie JA zegt         

tegen inspirerend en uitdagend onderwijs 

 

Opbrengstveroorzakend lesgeven 

Deze term heb ik bedacht, als reactie op alle aandacht die uitgaat naar toetsscores als resultaat van opbrengstgericht werken. 
De opbrengst van goed onderwijs is niet een toetsscore, maar de dingen die leerlingen hebben geleerd: begrip, kennis en vaardigheden. Die echte opbrengst moeten leraren en leerlingen dagelijks merken, in de lessen vòòr de toets en in de toepassing van het geleerde.

Als je als leraar zo lesgeeft dat je leerlingen
- betrokken kunnen zijn, 
- nieuwsgierig zijn naar nieuwe kennis en vaardigheden en 
- volhardend blijven bij het oefenen, 
dan veroorzaak je bij hen opbrengsten. 
Dit betekent ook dat je differentieert en dat je een growth mindset (Dweck) bevordert.
Dat bedoelen onderzoekers als ze concluderen dat leraren ertoe doen, doordat ze (in positieve zin) het verschil maken voor hun leerlingen.
Dat bedoelt Gert Biesta als hij pleit voor 'de terugkeer van het lesgeven', als een 'derde weg'.

 

Als je met je team ook deze uitdaging van opbrengstveroorzakend lesgeven wilt aangaan, 
ondersteun ik graag hierbij. 
Mijn inspiratie, feedback, kennis en ervaringen 
staan tot jullie beschikking!

 

Zie daarvoor bijvoorbeeld dit aanbod: