JansonAcademy  

voor wie JA zegt tegen inspirerend & uitdagend onderwijs                

 

Rekenen en wiskunde

"We zijn overigens erg gelukkig met het boek Rekenonderwijs kan anders! We rekenden al los van de methode, maar het waarom, wat en hoe bleef daarin steeds aandacht vragen. Nu hoeven we niet meer zelf het wiel uit te vinden daarin! Dat voelt goed."

Saskia Krocké, schoolleider De Ontdekkingsreis, Driebergen. 

De leerlingen centraal in de rekenles

Zijn je leerlingen in de rekenwiskundelessen actief en betrokken?
Weten zij steeds wat voor hen het doel is als ze aan het werk gaan? 
Hebben zij een realistisch beeld van wat leren of oefenen in die dagelijkse lessen voor hen betekenen?  Weten zij bijvoorbeeld dat bij het oefenen de vooruitgang meestal niet in de antwoorden, maar in de manier van uitrekenen schuilt?
Blijkt dit ook uit de accenten die je legt in de nabespreking die je met je leerlingen houdt?

"Ik zie in de school dat de studiedag nut heeft gehad. Het rekenen heeft een boost gekregen!" 

Gea Pereboom, directeur daltonbasisschool De Zevenster, Enschede

Modellen als denkstappen

De drie modellen uit het Protocol Ernstige RekenWiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD)  - Hoofdlijnenmodel, Handelingsmodel en Drieslagmodel voor probleemoplossend handelen - zijn heel bruikbaar om je praktijk te analyseren. Als de opbrengst van je rekenlessen te wensen overlaat,  kan je met deze die manieren van kijken oorzaken van zo'n gebrek aan opbrengst opsporen.

Ze helpen vervolgens ook bij het voorbereiden en plannen van elk nieuw blok, ze geven richting aan de reflectie op de kwaliteit van zowel instructie- als oefenvormen en maken helder op welke aspecten leerlingen verschillen. 
Deze modellen helpen daardoor ook om bij het differentiëren de juiste accenten te leggen, zodat een groepsplan echt een gebruiksartikel kan zijn. Daarmee kan je de methode beter naar je hand zetten en afstemmen op de behoeften van je leerlingen van dit moment.

Als auteur van Rekenonderwijs kan anders, medeauteur en redacteur van de drie Protocollen ERWD (po, vo en mbo) en schrijver van diverse artikelen over rekendidactiek (zie onder 'Publicaties'), wil ik jullie graag op dat spoor helpen. 
Zo kunnen ook jullie rekenwiskundelessen opbrengstveroorzakend worden...