voor wie JA zegt         

tegen inspirerend en uitdagend onderwijs 

 

Recht doen aan verschillen

Wat speelt een rol als je de verschillen tussen kinderen als uitgangspunt neemt voor de inrichting van je onderwijs en voor je eigen rol daarbij? Hoe sluit je het onderwijs aan op hun voorkennis en het daaruit voortvloeiende leerproces? 

Dat betekent ook dat je onderwijs niet meer koppelt aan leerstofjaarklassen en het gebruik van klassikale methoden die bepalen wat kinderen op welk moment doen.

Een nieuw schooljaar biedt kansen om je onderwijs anders in te richten
In deze column staan een paar aandachtspunten en argumenten op een rijtje...
Nieuw geluid.pdf (51.46KB)
Een nieuw schooljaar biedt kansen om je onderwijs anders in te richten
In deze column staan een paar aandachtspunten en argumenten op een rijtje...
Nieuw geluid.pdf (51.46KB)
Toetsen zijn geen doel
Het misverstand dat het op school om toetsscores gaat, verhindert veel kinderen echt leren te ervaren en daarvan te genieten.
doorbreek de toetscultuur.pdf (539.69KB)
Toetsen zijn geen doel
Het misverstand dat het op school om toetsscores gaat, verhindert veel kinderen echt leren te ervaren en daarvan te genieten.
doorbreek de toetscultuur.pdf (539.69KB)
Formatief of summatief: een principiële keuze
Tenminste, als je de betekenis van formatief niet slechts ziet als anders omgaan met toetsen...
Formatief evalueren.pdf (208.55KB)
Formatief of summatief: een principiële keuze
Tenminste, als je de betekenis van formatief niet slechts ziet als anders omgaan met toetsen...
Formatief evalueren.pdf (208.55KB)
Hoe veroorzaak je bij elke leerling opbrengsten?
Opbrengstgericht onderwijs was een nieuwe benadering. Opbrengsten als effect van het leerproces van een kind komen niet effectief tot stand als het onderwijs zelf niet ook verandert.
Op weg naar opbrengstveroorzakend onderwijs.pdf (231.87KB)
Hoe veroorzaak je bij elke leerling opbrengsten?
Opbrengstgericht onderwijs was een nieuwe benadering. Opbrengsten als effect van het leerproces van een kind komen niet effectief tot stand als het onderwijs zelf niet ook verandert.
Op weg naar opbrengstveroorzakend onderwijs.pdf (231.87KB)
Kindgericht onderwijs, hoezo?
Hoe vreemd het misschien ook lijkt, onderwijs op nog teveel scholen is niet op (de behoeften van) kinderen gericht.
Onderweg-naar-kindgericht-onderwijs.pdf (4.1MB)
Kindgericht onderwijs, hoezo?
Hoe vreemd het misschien ook lijkt, onderwijs op nog teveel scholen is niet op (de behoeften van) kinderen gericht.
Onderweg-naar-kindgericht-onderwijs.pdf (4.1MB)
Stimuleren van een actieve en kritisch denkende houding
Beschrijving van het nut en de noodzaak, met veel praktijkvoorbeelden.
Kritisch denken bij rekenwiskundeonderwijs in het po.pdf (276.94KB)
Stimuleren van een actieve en kritisch denkende houding
Beschrijving van het nut en de noodzaak, met veel praktijkvoorbeelden.
Kritisch denken bij rekenwiskundeonderwijs in het po.pdf (276.94KB)
De rijkdom van taal vraagt een kritische omgang daarmee
Beschrijving van het nut en de noodzaak, met veel praktijkvoorbeelden.
Kritisch denken taal po.pdf (205.62KB)
De rijkdom van taal vraagt een kritische omgang daarmee
Beschrijving van het nut en de noodzaak, met veel praktijkvoorbeelden.
Kritisch denken taal po.pdf (205.62KB)