voor wie JA zegt         

tegen inspirerend en uitdagend onderwijs 

 

Excelleren op school

Leerlingen die excelleren laten het beste van zichzelf zien. Dat zijn zeker niet per definitie de leerlingen met de hoogste scores op toetsen. In principe kan elke leerling het beste van zichzelf laten zien, mits je maar zorgt voor de juiste condities en uitdaging.
Hoe vanzelfsprekend is deze benadering bij jou en je collega's op school? 
Geldt dat zowel voor de beste als voor de zwakste 10% van de leerlingen? 
Is leren voor hen beiden (nog steeds) een feest?

De ervaring leert inmiddels dat een team dat de beste leerlingen kan laten excelleren, dat ook kan met de andere leerlingen. Begaafde leerlingen fungeren dan als de lakmoesproef voor de kwaliteit en flexibiliteit van je onderwijs. De vraag is soms wel of leraren dit durven, omdat het ingaat tegen een trend van summatieve evaluatie, waarin je leerlingen met elkaar en met externe normen vergelijkt. 

Het best van jezelf laten zien vraagt echter om formatieve evaluatie, waarin je de leerling met zichzelf vergelijkt en zo de voortgang bepaalt.

Dit vraagt een kwaliteit van het team die alleen floreert als die voortkomt uit een gezamenlijk gedragen visie. Die visie leidt dan tot de ontwikkeling van een houding en vaardigheden van zowel leraren als schoolleiding die deze benadering van leerlingen vanzelfsprekend maken. De beschikbaarheid van (veel) materialen blijkt daarop nauwelijks van invloed. Vertrouwen en gedeelde verantwoordelijkheid zijn wel belangrijke condities hiervoor.

Als speciale service heb ik een website gemaakt waarop een groeiend aantal ideeën voor uitdagende en onderzoekuitlokkende taalactiviteiten staan beschreven: Het Taallab. www.hettaallab.nl 


Wil je het excelleren en de talentontwikkeling van de leerlingen ook centraal stellen bij jullie op school? Dan kom ik je graag hierbij ondersteunen, inspireren en toerusten.