.

Kijk ook eens op
mijn andere website:
www.hettaallab.nlJe kunt mijn sites
natuurlijk ook bekijken
op je mobieltje.


Welkom bij de Janson Academy !

In mijn werk richt ik me vooral op scholen, die JA zeggen tegen uitdaging en willen werken aan inspirerend onderwijs, dat niet alleen recht doet aan de verschillen tussen kinderen, maar daarbij ook stimuleert dat zij allemaal voortdurend in de lerende stand kunnen staan en zo voortbouwen op hun voorkennis en ervaringen. Die verschillen betekenen niet een vaste verdeling in goed, middelmatig en zwak.  Verschillen die je merkt op school komen in de eerste voort uit het feit dat ze niet allemaal op dezelfde datum geboren zijn en niet allemaal in hetzelfde gezin zijn opgegroeid. Hun voorgeschiedenis en de zo opgedane voorkennis bepalen in veel gevallen hoe zij op school beginnen. Dat betekent niet dat dit beeld hun mogelijkheden weergeeft. 


Het gaat in deze tijd steeds weer om het doorbreken van het leerstof-jaarklassensysteem en van een daarop afgestemde didactiek. Die aanpak gaat voorbij aan de verschillen tussen kinderen. Daardoor worden binnen die klassikale opdrachten kinderen steeds met elkaar vergeleken en op basis daarvan van een 'etiket' voorzien.

Die didactische aanpak via een klassikale methode leidt ook steeds tot een opsplitsing van de vakinhouden, alsof het daarin gaat om allemaal losse onderwerpen. Daardoor kunnen de leerlingen binnen de vakken niet alleen weinig samenhang herkennen, maar zij ook niet gestimuleerd om zelf allerlei samenhang te ontdekken en te onderzoeken. Juist het bestaan van allerlei vormen van samenhang stimuleert bij elke leerling een actieve leerhouding, zowel bij het leren benutten daarvan, als bij de toepassing, ook buiten dat vak.

Die opsplitsing, die zowel papieren als digitale methodes hanteren, heeft daardoor ook tot gevolg dat tussen de vakken geen verbanden worden benut, terwijl die er wel op allerlei manieren zijn. Dat geldt ook voor het voortbouwen op hun voorkennis, die zij allemaal op een eigen manier meebrengen vanuit de wereld buiten de school.


De samenhang en de verbinding tussen al die kennis en vaardigheden, die aan de orde komen op een basisschool, moeten daarom ook voortdurend in verbinding staan met die wereld buiten de school. Dat is tenslotte de reden om kinderen met al die onderwerpen vertrouwd te laten worden.


Dit streven komt natuurlijk al langer voor op veel zogenaamde traditionele vernieuwingsscholen, zoals Dalton-, Jenaplan-, Freinet- en Montessorischolen. Daarnaast is er in toenemende mate ook op andere scholen een beweging gaande in zo'n vernieuwende richting.


Het lijkt soms alsof nu pas ontdekt wordt dat de kinderen, die op school zitten, daar allemaal zijn om te leren èn dat die kinderen ook allemaal verschillend zijn. Dit heeft als consequentie dat je hen niet allemaal tegelijk met dezelfde opdrachten uit een klassikale methode kunt laten werken, in de verwachting dat ze dan allemaal kunnen leren.


Met zulke processen ben ik door mijn werk vertrouwd. Bovendien is dat de reden dat ik al jaren over aspecten daarvan publiceer in diverse vaktijdschriften en ook in diverse boeken.
Via de JansonAcademy bied ik aan een team, inclusief de schoolleiding professionalisering op maat en begeleiding bij de daarmee verbonden schoolontwikkeling.


Op deze site kun je lezen bij welke actuele onderwerpen ik wat voor jullie kan betekenen.


+ Heb je al concrete wensen of plannen voor
   professionalisering en/of schoolontwikkeling?


+ Heb je behoefte eerst eens te verkennen wat jullie
   volgende stap zou kunnen zijn?


In beide gevallen kom ik graag (fysiek of digitaal) langs om de passende mogelijkheden te bespreken en daarover afspraken te maken. In deze tijd kan dit natuurlijk ook via internet.


Achter de verschillende tabs vind je informatie over alle inhouden en aandachtsgebieden waarmee ik me bezighoud.


Achter de tab 'publicaties' staan de artikelen die ik de laatste jaren over deze onderwerpen heb geschreven voor allerlei onderwijsbladen. Deze teksten kun je daar openen, maar ook downloaden.


Ook vind je daar een beschrijving van de 9 boeken die ik de afgelopen zes jaar heb gepubliceerd en die je in een boekhandel, maar ook, met het bestelformulier hieronder, direct via mij kunt bestellen. Het milieuvriendelijke beleid daarachter is dat ze pas worden gedrukt, als ze besteld worden, zodat er geen stapels papier worden opgeslagen, die bij een volgende, geactualiseerde editie, vernietigd moeten worden.

Bestelformulier voor mijn boeken
Wil je snel een of meer van mijn boeken bestellen, gebruik dan dit formulier. Al mijn boeken zijn 'print on demand', waardoor er geen voorraad ligt opgeslagen. Via de boekhandel gaat het dus niet sneller...
Bestellijst boeken.pdf (161.46KB)

Heb je vragen?


Wil je een afspraak maken?
Wil je reageren?

Gebruik dan mijn e-mailadres

jansonadvies@gmail.com
zodat je mij kunt bereiken!


Dolf Janson

powered by

Wiske the cat