.

Kijk ook eens op
mijn andere website:
www.hettaallab.nlJe kunt mijn sites
natuurlijk ook bekijken
op je mobieltje.Vormen van scholing
- mede gericht op schoolontwikkeling -

Het gaat dan met name om scholing in de vorm van interactieve bijeenkomsten, voorbereid met het mt of met een werkgroep.


Zulke bijeenkomsten eindigen met perspectief op de eigen praktijk, waarin onderwijsgevenden en andere betrokkenen de gewenste veranderingen uitproberen. Het eigen leertraject van de leraren is daarbij uitgangspunt. Het gaat daarbij vaak om het afleren van vertrouwde patronen en oefenen met nieuwe, om zo alle leerlingen actief aan het leren te krijgen.


Klassenbezoeken, al dan niet na begeleide voorbereiding van lessen, en altijd met directe nabespreking.


Feedback op leervragen en het samen bedenken van alternatieven staan daarin centraal. Ander gedrag leer je niet op een studiedag, maar alleen door het in de praktijk te oefenen.
Het heeft mijn voorkeur om zulke bezoeken samen te doen met een of meer leden van de werkgroep en/of met bouw- of parallel-collega's, omdat dit helpt deze manier van kijken te verbreden.

Ondersteuning van werk- en stuurgroepen en managementteams bij het invulling geven aan hun rol.


Zulke groepen zijn meestal bedoeld om de voortgang in de school te waarborgen en om de ideeën en gevoelens uit het team te vertalen naar volgende stappen. Zo'n groep moet verder kunnen, als ik er niet bij ben.

Ook kunnen zulke groepen te werk gaan als onderzoeksgroep. De leden doen dan rond het betreffende onderwerp praktijkonderzoek en zijn op die manier zowel kartrekker als pilot voor de rest van het team. In veel gevallen vinden deze overlegmomenten plaats op school.
Ik bied, ook in het vervolg op die coronatijd, de mogelijkheid om via internet te overleggen. Daartoe kunnen de deelnemers vanuit verschillende locaties of vanuit huis deelnemen en elkaar zien, zonder tijdverlies voor reizen..


Daarnaast verzorgde ik op daltonscholen de nascholing die opleidt tot het daltoncertificaat voor leraren of voor de daltoncoördinator. Nu richt me vooral op de inhoudelijke aspecten van daltononderwijs en de manieren op de leerlingen allemaal een actieve rol te geven inhun eigen leerprocessen.

Als vormen van post-initiële scholing vallen al deze activiteiten onder de btw-vrijstelling, omdat ik ben geregistreerd bij het Centrum Post-Initieel Onderwijs Nederland.

powered by

Wiske the cat